Blomlådor som parkeringshinder

LÄS MER

För att få placera ut blomlådor krävs ett godkännande av Uddevalla kommun efter att en skriftlig ansökan inkommit.  

Om ni inte haft blomlådor utplacerade på er gata tidigare kommer tekniska avdelningen att kontakta er för att boka ett möte. Då kommer vi tillsammans se om gatan uppfyller de kriterier tekniska avdelningen fastställt för användning av blomlådor som farthinder samt komma överens om en bra placering. 

Läs mer om blomlådor som parkeringshinder 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00