Tillfälliga farthinder

LÄS MER

För att få placera ut farthinder krävs ett godkännande av Uddevalla kommun. Använd vår blankett eller e-tjänst för ansökan.

Om ni inte haft farthinder utplacerade på er gata tidigare kommer en handläggare på samhällsbyggnad att kontakta er för att boka ett möte. Tillsammans ser vi om gatan uppfyller de kriterier som krävs för att placera ut farthinder, och så kan vi komma överens om en bra placering.

Läs mer här om tillfälliga farthinder och kriterier

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00