Frågor och synpunkter

LÄS MER

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. När du fyllt i och skickat in formuläret registreras det som en inkommen handling hos oss. 

Din synpunkt kommer att hanteras av berörd verksamhet.  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00