Inkomstuppgift - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Logga in med e-legitimation

För att använda e-tjänsterna i Tieto Education krävs bankID. Om du saknar bankID och behöver göra en ansökan använder du blankett eller kontaktar kommunens kontaktcenter.

Ansök via blankett vid exempelvis skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings e-tjänst. Använd i stället blanketten för att ansöka. Du ska också använda blankett om:

- du är från ett land inom EU och inte kommer få svenskt personnummer.

- du är asylsökande med LMA-kort.

Ändring av e-postadress

Om du får en ny e-postadress är det viktigt att du meddelar det till oss via vår e-tjänst. Du byter e-postadress genom att logga in och ändra under "Mina uppgifter" och "Kontaktuppgifter".

Vad kan jag använda e-tjänsten till?

Förskola och pedagogisk omsorg

  • ansöka om plats
  • ange inkomständringar

Grundskola

  • ange önskemål om skola inför förskoleklass och år 6/7
  • ange önskemål vid inflyttning till grundskola i kommunen
  • ange önskemål om byte mellan kommunala grundskolor

Fritidshem

  • ansöka om plats
  • ange inkomständringar

Appen Tieto Edu

För att avsluta plats (förskola, fritids), lämna schema (förskola, fritids) och meddela frånvaro (förskola, fritids, grundskola) använder du appen Tieto Edu.

Frågor om e-tjänsten

Förskolekontoret
forskolan@uddevalla.se