Inkomstuppgift - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Lämna aktuella inkomstuppgifter för att betala rätt barnomsorgsavgift.

Läs mer om avgifter och regler

Frågor om e-tjänsten

Förskolekontoret
forskolan@uddevalla.se