Folköl och e-cigaretter

LÄS MER

Blankett för anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. På blanketten ska uppgifter om försäljningsställe, ägare, faktureringsadress samt vad anmälan avser anges. Anmälan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på anmälningsblanketten. 

Du ska även bifoga samt intyga följande 

  • Jag bifogar en registrering för en stadigvarande livsmedelsanläggning, vilket är ett krav för att få sälja folköl. 

  • Jag intygar att den som är ansvarig för verksamheten har uppnått åldern 20 år. 

  • Jag säljer mat. Vid detaljhandel ska utbudet vara brett och varierat och vid servering ska maten kunna förtäras på plats. 

Anmälan skall göras senast när försäljningen påbörjas. För att anmälan ska vara komplett krävs att du lämnar in ett egenkontrollprogram, vilket är ett krav för att få sälja folköl och e-cigaretter. 

 

Avgift: Uddevalla kommun tar ut en anmälningsavgift samt en årlig tillsynsavgift. 

Folköl, tobak och e-cigaretter - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Tillståndshandläggare
tillstandsenheten@uddevalla.se
0522-69 60 00