Bygglov, marklov eller rivninglov

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller byggherre ansöka om bygglov, marklov eller rivningslov. 

Du behöver lov om du exempelvis ska: 

  • bygga nytt 

  • bygga till 

  • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer 

  • ändra användningen av en byggnad 

  • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar) 

  • Du kan även behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. 

  • När du ska schakta eller fylla mark som ändrar marknivå mer än 0,5 meter inom detaljplanelagt område behöver du ett marklov 

Påbörja aldrig åtgärden/byggnationen innan du har fått skriftligt beslut om lov och startbesked. Det är olovligt att flytta in eller använda en byggnad/anläggning utan slutbesked. Kommunen är skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av den som utför en olovlig åtgärd. Okunnighet är enligt plan- och bygglagen inte ett giltigt skäl för att slippa byggsanktionsavgifter. 

Komplett ansökan 

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. Läs och fyll i formulären noggrant och skicka in ansökan så komplett som möjligt. En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga.  

Avgifter 

Läs mer om våra avgifter i byggärende 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00