Bygganmälan/Ej bygglovspliktiga åtgärder

LÄS MER

En åtgärd som inte behöver lov kan ändå kräva en anmälan.  

Exempel på åtgärder där du kan behöva göra en anmälan är: 

  • tillbyggnad med max 15 kvadratmeter,  

  • tillbyggnad av ett attefallshus,  

  • rivning i vissa fall,  

  • ändring av en byggnadskonstruktion eller  

  • väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader.  

  • Även uppförande av vissa komplementbyggnader, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan. 

Komplett anmälan 

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett anmälan. Läs och fyll i formulären noggrant och skicka in anmälan så komplett som möjligt. En ofullständig anmälan tar längre tid att handlägga.  

Avgifter 

Läs mer om våra avgifter i byggärende 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00