Förhandsbesked

LÄS MER

Förhandsbesked söker du för en byggnad som normalt kräver bygglov där det inte finns en detaljplan som styr byggandet. Du får ett beslut från samhällsbyggnad som säger om platsen är lämplig för det du tänker bygga.  Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och ger dig större trygghet att ta fram ritningar och dokument för en bygglovsansökan. 

Komplett ansökan 

För att komma igång med ditt projekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in en komplett ansökan. Läs och fyll i formulären noggrant och skicka in ansökan så komplett som möjligt. En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga.  

Läs mer om förhandsbesked

Avgifter 

Läs mer om våra avgifter i byggärende 

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00