Olovlig åtgärd i skyddat område

LÄS MER

Här kan du anmäla en olovlig byggåtgärd i skyddat område, exempelvis inom strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 område eller annat skyddat område. 

Att anmäla anonymt 

Om du vill att din anmälan ska vara anonym, skriv enbart ”Anonym” under anmälare. Tänk på att inte uppge ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer eftersom du då inte längre är anonym. Alla uppgifter som lämnas in blir offentlig handling. Skriv ut blanketten och skicka in ditt klagomål via brev. Om du skickar via e-post kommer din avsändaradress att synas.  

Om du är anonym kommer du inte att få någon återkoppling, utan får själv ta reda på vilket beslut som fattas i ärendet. Beslut i ärendet kan överklagas, dock inte anonymt. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000