Bostadsanpassningsbidrag - reparation, service samt besiktningsunderlag

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag av kommunen för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.  

Använd gärna vår e-tjänst för att söka reparationsbidrag. Vill du hellre skriva ut en blankett och skicka in kan du använda vår blankett. 

Läs mer om bostadsanpassning  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000