Kompostering

LÄS MER

Om du komposterar behövs inte något brunt kärl för matavfall. Kärlet tas bort automatiskt när komposteringen godkänns om du inte meddelar Uddevalla Energi något annat. Meddela Uddevalla Energi om du vill ha en annan storlek på ditt gröna kärl för restavfall (140 liter/190 liter).  

Dispensen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare. 

Avgift 

Timavgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Avgift tas ut även vid avslag.  

Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift, läs mer på uddevallaenergi.se. Det går inte att kombinera två reduceringar i taxan exempelvis kompostering/samtömning.  

Komplett ansökan 

Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000