Tomtkö eller köpa mark

LÄS MER

Blanketten används om du är intresserad av: 

  • Köp av kommunal mark, till exempel till befintlig fastighet eller tomt 

  • Köp av kommunal mark för industri eller verksamhet 

  • Plats i kö till kommunal tomt 

  • Friköp av tomträtt 

Avgift 

En registreringsavgift tas ut när du vill ställa dig i kommunens tomtkö och därefter tas en årsavgift ut så länge du vill stå kvar i kön. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000