Avlopp - Sluten tank och bad-, disk och tvättvatten

LÄS MER

Tillstånd från samhällsbyggnad måste vara klart innan arbetet påbörjas med nytt avlopp. Att påbörja arbetet innan tillståndet är klart leder till miljösanktionsavgift.  

Handläggare från samhällsbyggnad kommer att besöka din fastighet för att titta på den föreslagna placeringen. 

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning av ansökan. Avgift tas ut även vid avslag. Om din ansökan inte innehåller allt som behövs, kan ansökan ta längre tid att handlägga. 

Bra att veta inför ansökan om avlopp (anvisningar

Läs mer om eget avlopp 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00