Intyg efter installation av sluten tank och bad-, disk och tvättvattenrening

LÄS MER

Intyget fylls i av entreprenör/ansvarig utförare och ska skickas till samhällsbyggnad som redogörelse för hur avloppet är utfört efter installationen. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00