Intyg efter installation av avloppsanläggning med minireningsverk

LÄS MER

Intyget fylls i av entreprenör/ansvarig utförare och ska skickas till samhällsbyggnad som redogörelse för hur avloppet är utfört.  

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00