Ledighet för elev - Grundskola

LÄS MER

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom frånvaroanmälan i Dexter och planerad genom en ledighetsansökan. 

Blanketten lämnas till klassföreståndare. Ledigheteter från och med dag 11 under läsåret ska inlämnas minst tre veckor före önskad ledighet 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se