Lunchersättning vid prao - Grundskola

LÄS MER

Vårdnadshavare ska skriva under blanketten. Lämna ansökan till administratör på elevens skola senast två veckor efter praon 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se