Val eller byte av utförare

LÄS MER

Blankett för brukare (som kommer att få eller har beviljats hemtjänst/boendestöd) att välja eller byta utförare av hemtjänst eller boendestöd. I ansökan ska personuppgifter samt val av utförare anges. Ansökan kräver underskrift och skickas per post. Postadress framgår på ansökningsblanketten. 

Utförare - Uddevalla kommun 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00