Avsluta uppdrag - God man, förvaltare

LÄS MER

När vi har mottagit din begäran kommer vi att söka efter en ny ställföreträdare om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38