Uttag från spärrat konto - God man, förvaltare, förmyndare

LÄS MER

Om det är två gode män/förvaltare/förmyndare, ska båda underteckna ansökan. 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522-69 83 38