Anstånd att lämna in årsräkning - God man, förvaltare

LÄS MER

Du som är god man eller förvaltare ska varje år redovisa huvudmannens ekonomi till överförmyndaren. Årsredovisning ska vara insänd till överförmyndaren före den 1 mars varje år. Om du av någon anledning inte hinner lämna in din redovisning före detta datum måste ansöka om anstånd.  

Läs mer om årsredovisning 

Frågor om e-tjänsten

Samverkande överförmyndare
Overformyndaren@uddevalla.se
0522- 69 83 38