Undersökningsprogram för dricksvattenanläggningar

LÄS MER

Du som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska upprätta ett undersökningsprogram där hänsyn tas till resultatet av din faroanalys. 

Efter att ert förslag om undersökningsprogram inkommit till samhällsbyggnad kommer vi fastställa ert undersökningsprogram tillsammans med er faroanalys. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00