Olägenhet/störning

LÄS MER

Anmäl olägenhet eller störning från exempelvis utsläpp, eldning, oönskade ljud, avlopp, fukt, nedskräpning eller liknande. Bifoga en störningsdagbok där du redogör för den upplevda olägenheten. 

Innan du skriver en anmälan om störning till kommunen ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka nå en lösning. 

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störning av till exempel buller, lukt eller nedskräpning som tidigare pågått men upphört, handläggs inte. Dock handläggs klagomål gällande exempelvis utsläpp av olja eller liknande som pågått tidigare men upphört då de fortfarande kan vara en miljöskada kvar efter det att upphört. 

Att anmäla anonymt 

Om du vill att din anmälan ska vara anonym, skriv enbart ”Anonym” under anmälare. Tänk på att inte uppge ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer eftersom du då inte längre är anonym. Alla uppgifter som lämnas in blir offentlig handling. Skriv ut blanketten och skicka in ditt klagomål via brev. Om du skickar via e-post kommer din avsändaradress att synas.  

Om du är anonym kommer du inte att få någon återkoppling, utan får själv ta reda på vilket beslut som fattas i ärendet. Beslut i ärendet kan överklagas, dock inte anonymt. 

 

Läs mer om du störs i din boendemiljö 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00