Medelstora förbränningsanläggningar

LÄS MER

Underrättelsen lämnas in via en nationell e-tjänst på Naturvårdsverkets hemsida.  

Verksamhetsutövare som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om anläggningen till tillsynsmyndigheten via den nationella e-tjänsten för underrättelse om medelstora förbränningsanläggningar. 

Läs mer om registrering av medelstora förbränningsanläggningar 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00