Transportdispens

LÄS MER

I trafikförordningen finns regler om fordons vikt, bredd och längd. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten. 

Normalt är handläggningstiden för en transportdispens tre arbetsdagar. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar. 

Läs mer om transportdispenser 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00