Felanmälan

LÄS MER

Här finns möjlighet att felanmäla om du hittar problem vid kommunala: 

  • gator,  

  • gång- och cykelvägar,  

  • gatubelysning,  

  • parker,  

  • lekplatser,  

  • parkeringsautomater 

  • hallar och idrottslokaler eller anläggningar 

  • badplatser 

  • båtplatser 

  • skog & natur 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00