Kunskapstest efter utbildning till röstmottagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utbildningen avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest.

För att få arbeta som röstmottagare eller vara reserver ska ett godkänt kunskapstestet vara inskickat till valkansliet senast 2024-05-19.

Kunskapstestet tar ca 10 minuter att genomföra. Du kan inte avbryta och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Frågor om e-tjänsten

Valkansliet
val@uddevalla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa