Kunskapstest efter utbildning till röstmottagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utbildningen avslutas med ett obligatoriskt kunskapstest.

För att få arbeta som röstmottagare eller vara reserver ska kunskapstestet vara godkänt och inskickat till valkansliet senast 2022-08-21.

Frågor om e-tjänsten

Valkansliet
val@uddevalla.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa