Särskild skolskjuts - Grundskola/Anpassad grundskola

LÄS MER

Ansökan särskild skolskjuts inför läsåret 2024-2025

Inför höstterminen 2024 ska alla elever i grundskola och anpassad grundskola som behöver skolskjuts ansöka om det via e-tjänsten Skolskjuts

Vårterminen 2024

Behöver du ansöka om särskild skolskjuts under resterande månader av vårterminen, kontakta kommunens skolskjutshandläggare på skolskjuts@uddevalla.se

 Om särskild skolskjuts

Elever i grundskola och grundsärskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om behov finns med hänsyn till:

• Färdvägens längd 

• Trafikförhållanden 

• Elevens funktionsnedsättning  

• Någon annan särskild omständighet 

Läs mer om särskild skolskjuts här

 

Frågor om e-tjänsten

Grundskolekontoret
grundskolan@uddevalla.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa