Grävningstillstånd

LÄS MER

Om du vill gräva, schakta eller borra i kommunens mark inom detaljplanelagt område ska du ansöka om grävtillstånd. 

Ansökan ska skickas in minst två veckor före arbetets start. Om grävningsarbetet ska ske inom ett stort område behöver vi längre tid på oss för att besvara din ansökan, dock max fyra veckor. 

Läs mer om grävtillstånd 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00