Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Allmänt (5)

  Bygga, bo (36)

  Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (13)

  God man, förvaltare, förmyndare (24)

  Miljö, livsmedel, hälsa (31)

  Näringsliv och arbete (12)

  Omsorg och hjälp (21)

  • Ansökan om dödsboanmälan

   Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

   När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

   Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

   När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

  • Ansökan om färdtjänst

   Ansökan om färdtjänst (kräver e-legitimation) 

   Ansökan om färdtjänst (kräver e-legitimation) 

  • Ansökan om riksfärdtjänst

   Ansökan om riksfärdtjänst (kräver e-legitimation) 

   Ansökan om riksfärdtjänst (kräver e-legitimation) 

  • Ansökan om stöd barn och familj

   Ansökan om insatser för barn och familj

   Ansökan om insatser för barn och familj

  • Arbetsresor

   Blankett för ansökan om arbetsresor mot fakturabetalning

   Blankett för ansökan om arbetsresor mot fakturabetalning

  • Boka samtal på Familjerätten

   E-tjänst för bokning av samarbetssamtal eller informationssamtal. Du anger dina kontaktuppgifter för att boka tid för samtal på Familjerätten. 

   E-tjänst för bokning av samarbetssamtal eller informationssamtal. Du anger dina kontaktuppgifter för att boka tid för samtal på Familjerätten. 

  • Familjerådgivning

   E-tjänst för bokning av familjerådgivning.

   E-tjänst för bokning av familjerådgivning.

  • Inkomstförfrågan

   Blankett för inkomstförfrågan vid insatser enligt SoL eller LSS 

   Blankett för inkomstförfrågan vid insatser enligt SoL eller LSS 

  • Insatser inom LSS

   Blankett för ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

   Blankett för ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

  • Insatser vid tillfällig semestervistelse

   Blankett för begäran om verkställighet av SoL och HSL-insats vid tillfällig semestervistelse i Uddevalla kommun. 

   Blankett för begäran om verkställighet av SoL och HSL-insats vid tillfällig semestervistelse i Uddevalla kommun. 

  • Läkarutlåtande

   Blankett för läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst

   Blankett för läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst

  • Medborgartjänst för insatser inom Socialtjänsten

   Denna e-tjänst kan användas av dig som redan har insatser från Socialtjänsten eller vill ansöka om vissa insatser enligt SoL och/eller LSS

   Denna e-tjänst kan användas av dig som redan har insatser från Socialtjänsten eller vill ansöka om vissa insatser enligt SoL och/eller LSS

  • Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att en vuxen far illa p g a missbruk

   Här kan du göra en orosanmälan om du misstänker att en vuxen person (över 20 år) på grund av sitt missbruk far illa.

   Här kan du göra en orosanmälan om du misstänker att en vuxen person (över 20 år) på grund av sitt missbruk far illa.

  • Socialtjänsten- Bistånd

   Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL 

   Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL 

  • Socialtjänsten- Medgivande Autogiro

   Här kan du anmäla medgivande av autogiro till socialtjänsten

   Här kan du anmäla medgivande av autogiro till socialtjänsten

  Trafik och resor (9)

  Upplev och göra (11)

  Utbildning och skola (34)