Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Allmänt (5)

  Bygga, bo (36)

  Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (12)

  God man, förvaltare, förmyndare (25)

  Miljö, livsmedel, hälsa (29)

  Näringsliv och arbete (12)

  Omsorg och hjälp (22)

  • Aktivitetsanteckningar för ledsagare och avlösare LSS

   Ansökan om ersättning för ledsagare LSS. 

  • Ansökan om dödsboanmälan

   Dödsboansökan, en förenklad form av bouppteckning.

   När en person avlider måste dödsboets gås igenom och redovisas. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna endast räcker till att betala begravningen och andra utgifter i samband med dödsfallet, kan ansökan om dödsboanmälan lämnas in.

  • Ansökan om riksfärdtjänst

   Ansökan om riksfärdtjänst (kräver e-legitimation) 

  • Ansökan om stöd barn och familj

   Ansökan om insatser för barn och familj

  • Arbetsresor

   Blankett för ansökan om arbetsresor mot fakturabetalning

  • Boka samtal på Familjerätten

   E-tjänst för bokning av samarbetssamtal eller informationssamtal. Du anger dina kontaktuppgifter för att boka tid för samtal på Familjerätten. 

  • Inkomstförfrågan

   Blankett för inkomstförfrågan vid insatser enligt SoL eller LSS 

  • Insatser inom LSS

   Blankett för ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

  • Insatser vid tillfällig semestervistelse

   Blankett för begäran om verkställighet av SoL och HSL-insats vid tillfällig semestervistelse i Uddevalla kommun. 

  • Intresseanmälan kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj LSS

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli kontaktperson, ledsagare, avlösare och stödfamilj LSS. 

  • Läkarutlåtande

   Blankett för läkarutlåtande till ansökan om färdtjänst

  • Medborgartjänst för insatser inom Socialtjänsten

   Denna e-tjänst kan användas av dig som redan har insatser från Socialtjänsten eller vill ansöka om vissa insatser enligt SoL och/eller LSS

  • Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att en vuxen far illa p g a missbruk

   Här kan du göra en orosanmälan om du misstänker att en vuxen person (över 20 år) på grund av sitt missbruk far illa.

  • Retur teknik och annan utrustning

   E-tjänst för att boka nedtagning av teknikutrustning. Gäller det hjälpmedel så som rullstolar eller rullator skall denna e-tjänst ej användas kontakta då istället kommunväxeln på 0522-69 60 00.

  • Socialtjänsten- Bistånd

   Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL 

  • Socialtjänsten- Medgivande Autogiro

   Här kan du anmäla medgivande av autogiro till socialtjänsten

  Trafik och resor (9)

  Upplev och göra (10)

  Utbildning och skola (36)

  Övriga e-tjänster (2)