Läkarintyg, bilaga till ansökan om parkeringstillstånd

LÄS MER

Läkare bör ta del av ”Information till intygsskrivande läkare” innan läkarintyg ifylls (se baksidan av blanketten)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00