Medborgarförslag

LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Uddevalla kommun kan lämna medborgarförslag. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag får däremot inte lämna medborgarförslag. 

Förslaget ska vara inom kommunfullmäktiges ansvarsområde som inte tidigare behandlats. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Varje medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. 

Läs mer om medborgarförslag  
 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00