Uppsägning av plats - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Du loggar in i barn och utbildnings e-tjänst med hjälp av e-legitimation/BankID för att avsluta platsen.

ILäs mer om vad som gäller vid uppsägning av plats

Frågor om e-tjänsten

Förskolekontoret
forskolan@uddevalla.se