Fördelad faktura - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER

Med fördelad faktura betalar du efter ditt omsorgsbehov och gällande riktlinjer. Gäller när barnet bor i två hushåll.  

Läs mer om avgifter och regler

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se