Vistelsetid, ändring vid parallell placering - Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem

LÄS MER
Parallell placering innebär att barn kan vistas i olika verksamheter under samma dygn utifrån vårdnadshavarnas önskemål.

 Läs mer om delad placering

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se