Förlängd skolbarnsomsorg - Grundsärskola

LÄS MER

Om ditt barn har en funktionsnedsättning och har fyllt 13 år kan du ansöka om förlängd skolbarnomsorg.

Frågor om e-tjänsten

Marianne Graf
marianne.graf@uddevalla.se
0522697572