Byte, inflyttning - Grundskola

LÄS MER

Vad kan jag använda e-tjänsten till?

  • ange önskemål vid inflyttning till grundskola i kommunen
  • ange önskemål om byte mellan kommunala grundskolor
  • ange önskemål om byte från fristående skola till kommunal skola

Ansökan till fristående skola görs direkt till respektive skola.

Logga in med e-legitimation

För att använda Barn och utbildnings e-tjänster krävs bankID. Om du saknar bankID och behöver göra en ansökan använder du blankett eller kontaktar kommunens kontaktcenter.

Ansök via blankett vid exempelvis skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda Barn och utbildnings e-tjänst. Använd i stället blanketten för att ansöka. Du ska också använda blankett om:

- du är från ett land inom EU och inte kommer få svenskt personnummer.

- du är asylsökande med LMA-kort.

Ändring av e-postadress

Om du får en ny e-postadress är det viktigt att du meddelar det till oss.  Ändring av e-postadress görs i appen Edlevo.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation