Olycksfallsförsäkring - Förskola, grundskola, gymnasieskola

LÄS MER

Anmälan av skada eller olycksfall görs via försäkringsbolagets webbplats eller via e-post 

Läs mer om kommunens olycksfallsförsäkring  

Frågor om e-tjänsten

Försäkringsfrågor
forsakringsfragor@uddevalla.se