Arbete/utbildning - samtycke av sekretess

LÄS MER

Samtycke till hävande av sekretess innebär att de olika parterna/myndigheterna ska kunna samverka kring mig och mina behov för att på bästa sätt kunna hjälpa mig till arbete eller utbildning

Frågor om e-tjänsten

Annie Sörensen Ringi
annie.sorensenringi@uddevalla.se
0522-69 61 65