Cistern och brandfarlig vätska

LÄS MER

Anmälan ska göras minst 4 veckor innan du påbörjar arbetet med installation. 

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning. Avgift tas ut även vid avslag. I händelse av återtagen anmälan tas avgift ut för nedlagd tid. 

Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00