Djurhållning i planlagt område

LÄS MER

Ansökan krävs för att ha exempelvis häst, get, får, grisar, nötkreatur eller andra pälsdjur och fjäderfän som inte räknas som sällskapsdjur. 

Ansökan ska göras innan man påbörjar djurhållning. 

Avgift 

Avgift tas ut för handläggning. Avgift tas ut även vid avslag. 

Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00