Nyttoparkeringstillstånd

LÄS MER

För näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal/arbetsledare med särskilda behov att parkera i sitt arbete finns det nyttokort som ger fordonet ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark. Generellt gäller att fordonet har ett avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Läs mer om nyttoparkeringstillstånd så att du vet vilken kategori som du söker för samt vad som gäller för tillstånden

Tillstånden tilldelas digitalt efter godkänd ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vid externa ansökningar finns det möjlighet att betala med kort eller Swish direkt i e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa