Nyttoparkeringstillstånd

LÄS MER

För näringsidkare, serviceföretag och för sjuk- och socialvårdande personal/arbetsledare med särskilda behov att parkera i sitt arbete finns det nyttokort som ger fordonet ett undantag från vissa parkeringsbestämmelser på gatumark och vissa parkeringar på tomtmark. Generellt gäller att fordonet har ett avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Läs mer om nyttoparkeringstillstånd 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa