Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Som medborgare har du rätt att få veta om personuppgifter gällande dig håller på att behandlas inom Uddevalla kommun och i så fall få reda på vilka uppgifter som behandlas. Lagstödet för rätten till registerutdrag finnes i artikel 15 i dataskyddsförordningen. Du har som vårdnadshavare för minderårigt barn rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter gällande barnet. 

Dataskyddsombud 
E-post: dataskyddsombud@uddevalla.se  

Telefon: 0522-69 60 00 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa