UNDER UTVECKLING-VP-Ansökan om ekonomisk ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

LÄS MER

E-tjänst för ansökan om sjuklöneersättning avseende personlig assistans. 

På grund av coronaviruset har regeringen under år 2020 infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader.

- Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de redovisar i arbetsgivardeklarationen.

Det gäller för månaderna april, maj, juni och juli 2020.

För sjuklönekostnader under den perioden ersätter kommunen endast för sociala avgifter (pension och avtalsförsäkring) samt för semesterersättning.

 

För redovisningsperioden augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning, enligt regeringens förslag ska den beräkningen även fortsätta att gälla för de första redovisningsperioderna under 2021.

- Kostnaden för sjuklön ersätts av staten enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

För sjuklönekostnader under den perioden ersätter kommunen endast för den del av sjuklönekostnaden som staten inte ersätter för,

samt för sociala avgifter (pension och avtalsförsäkring) och för semesterersättning.

 

Staten meddelar i sin information att arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

För mer information var god följ följande länkar till hemsidor från:

 

Uppgifter om faktureringsadress följer längre ner

 

Regeringen:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona

 

Försäkringskassan:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Sveriges kommuner och regioner (med beräkningsexempel):

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/socialtjanstaldreomsorgfunktionsnedsattning/funktionsnedsattning.32905.html#5.67a0160b171871024beaf3e1

 

Under den tid e-tjänsten är tillfälligt stängd ska kostnader för sjuklöner faktureras Uddevalla kommun

För fakturering av den del av sjuklönekostnaden för personlig assistans som staten, genom Försäkringskassan, INTE ersätter gäller följande:

 

Uddevalla kommun vill att ni fakturerar elektroniskt.

OBSERVERA att PDF inte är ett godkänt format.

 

Vi tar emot e-faktura på olika sätt som beskrivs i korthet nedan:

Utförlig beskrivning om möjligheter att fakturera oss elektroniskt finns på vår hemsida

https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/e-handel-e-faktura/e-faktura.html

 

1. PEPPOL

Vår adress i PEPPOL: 0007:2120001397.

 

2. Svefaktura via VAN leverantör

Elektronisk adress till oss:

Organisations nummer: 2120001397

Momsregistreringsnummer: SE212000139701

GLN: 7300009005611

 

3. Integration – endast för leverantörer med stor volym (>500 fakturor/år),

 

4. Fakturaportal

Om ni inte har ett system som stödjer e-fakturering enligt någon av punkterna 1-3 ovan erbjuder Uddevalla kommun en kostnadsfri tjänst via Fakturaportalen (InExchange) där ni kan registrera upp till 100 fakturor per år manuellt, se information på hem

 

Om ni av någon anledning inte har möjlighet att fakturera oss elektroniskt så ber vi er i stället sända fakturan per post till:

Uddevalla kommun

Box 50742

202 70 Malmö

 

Alla fakturor som skickas till Uddevalla kommun ska innehålla kommunens referensnummer som för de här fakturorna är 1712201 och leverantörens moms- och organisationsnummer samt i övrigt följa Skatteverkets krav.

Kommunen är enligt LSS § 9 p. 2 skyldig att tillgodose behovet av assistans vid ordinarie assistents sjukdom. Denna skyldighet fullgörs enligt RÅ 2005 ref 86 genom att den assistansberättigade/ombud vid varje tillfälle ansöker om att kommunen ersätter assistansanordnaren för faktisk merkostnad som uppstått på grund av ordinarie personals sjukfrånvaro alternativt att kommunen tillhandahåller vikarie. 

Ersättningen beräknas enligt sjuklönelagen och kollektivavtal och innefattar också sociala avgifter och semesterersättning. I e-tjänsten ska endast den summa anges som begärs ersättning för. Dock måste utdrag ur lönesystemet bifogas elektroniskt i ansökan som visar ordinarie och vikarierande assistenter. 

Efter utredning utbetalas ersättning för faktisk merkostnad inom 30 dagar efter att kommunen mottagit ansökan i denna e-tjänst. 

Uddevalla kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna betala ut vikarieersättning för sjukskriven personlig assistent (behandling som sker är insamling, hantering och överföring till verksamhetssystem, lagring och radering). 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa