Sponsring, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uddevalla - en plats för hela livet

Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommunen känd både inom och utanför kommungränsen. Inriktningen av sponsorsinsatserna skall styras av kommunens vision och varumärkesinriktning.

När du skickat in din ansökan diarieförs den hos kommunen och blir samtidigt en offentlig handling. Uddevalla kommun prioriterar arrangörer som aktivt jobbar med hållbarhets- och jämställdhetsfrågor, samt barn och unga. Din ansökan kontrolleras av tjänstemän från beredningen som arbetar med sponsring. Kommunstyrelsen beslutar om all sponsring. Beviljas ansökan skrivs ett avtal och pengarna utbetalas. Efter att evenemanget är genomfört kommer du bli ombedd att göra en utvärdering.

Läs mer om sponsring och kommunens riktlinjer

 

Frågor om e-tjänsten

Peter Grönberg
peter.gronberg@uddevalla.se
0522696197

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa