Nybyggnadskarta

LÄS MER

Beställning av nybyggnadskarta tas emot av samhällsbyggnad som bedömer vilken av de fyra olika nybyggnads-kartorna som passar för just ditt ärende.  

Efter att beställningen mottagits skickas kartan till dig normalt inom tio arbetsdagar. Vi reserverar oss för att det kan ta längre tid beroende på arbetsbelastningen. 

Läs mer om kartor 

Frågor om e-tjänsten

Lanmäteriet
lantmaterimyndigheten@uddevalla.se