Utstakning och lägeskontroll

LÄS MER

Ibland behövs utstakning (kallas också utsättning) och lägeskontroll när du ska bygga något nytt. Om det behövs eller inte står i ditt bygglovsbeslut och startbesked. Vi har som mål att genomföra uppdraget inom fem arbetsdagar efter beställning. 

Läs mer om utstakning och lägeskontroll 

Frågor om e-tjänsten

Lanmäteriet
lantmaterimyndigheten@uddevalla.se