Bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag av kommunen för att anpassa din bostad så att den fungerar för dig. Det kan handla om att till exempel ta bort trösklar, byta badkaret till en dusch eller ordna en ramp vid entrén.  

Använd gärna vår e-tjänst för att söka bostadsanpassningsbidrag. Vill du hellre skriva ut en blankett och skicka in kan du använda vår blankett. 

Om bifogat intyg inte tydligt styrker behovet av alla åtgärder kan ansökan behöva kompletteras innan beslut. 

Läs mer om bostadsanpassning 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522696000