Ansökan om APL-platser och registrering av avvikelse

LÄS MER

Här kan ni som skola ansöka om APL-plats, i denna tjänst kan även arbetsgivare registrera avvikelser som uppstår under APL-perioden. Din ansökan eller avvikelse kommer därefter hanteras av APL-samordnare.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa