Andel i gemensamhetsanläggning

LÄS MER

Överenskommelse mellan förvaltande förening/delägande fastigheter och fastighetsägare om ändrat andelstal vid förändringar av användandet av anläggningen. Bifoga registreringsbevis eller protokollsutdrag för firmatecknare för föreningen eller företag. Kontrollera ersättningsregler. 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
Kommunen@uddevalla.se
0522-69 60 00