Samtömning av hushållsavfall

LÄS MER

Ansökan görs till Uddevalla Energi, kommunens avfallsbolag. Ansökningslänken går till deras hemsida. 

Endast ett hushåll erhåller avgift för sophämtningen. Båda hushållen betalar grundavgift. Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift. 

 

Frågor om e-tjänsten

Kundservice Uddevalla Energi
kundservice@uddevallaenergi.se